m Відсутність виробничих травм завдяки профілактиці

Відсутність виробничих травм завдяки профілактиці

Друк
PDF

0OEBUhrRPy8.jpgПротягом 2015 - 2016 років в Державній установі «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» не реєструвалося жодного випадку виробничого травматизму. Це завдяки проведенню наполегливої роботи щодо профілактики виникнення нещасних випадків в установі. Профілактична робота була спрямована на створення для працівників безпечних та належних умов праці.

Згідно «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, в установі розроблено 117 інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, що містять вимоги ст. 14 Закону України «Про охорону праці», яка визначає обов’язки працівників щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Працівники, що приймаються на роботу, проходять інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, спочатку вступний, а потім на робочому місці. З відповідальністю виконуються всі вимоги «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці», затвердженого в установі наказом від 27.03.2013 №46.

Розроблені комплексні інженерно-технічні заходи щодо встановлених нормативів пожежної безпеки, безпеки праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань (отруєнь) та аварій, які внесені до Колективного договору. Комісія з охорони праці, що створена за наказом в.о. директора від 08.01.2014 №2, в склад якої входять і представники профспілкового комітету, в присутності керівників структурних підрозділів, систематично проводить перевірку стану охорони праці та пожежної безпеки в установі. Виявлені в ході перевірки недоліки терміново усуваються.

Всі члени комісії пройшли необхідні навчання та перевірку знань в Державному підприємстві «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці» в обсязі прграми: законодавчі та інші нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпека та пожежна безпека, гігієна праці, надання першої допомоги потерпілим, НПАОП 0.00-1.59-87 та отримали відповідні посвідчення.

шаблоны joomla 2.5 здесь
темы Wordpress
music-xpert.
Интересные мини игры.