Доступ до публічної інформації

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Друк

 

                                                   ЗАКОН УКРАЇНИ

                                   Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

 Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 4652-VI від 13.04.2012

№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89}

 Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Детальніше...