grunt

Відповідно до Плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища на 2023 рік Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» здійснює постійний моніторинг стану об’єктів довкілля, зокрема ґрунту, в межах житлової забудови (ігрові майданчики, дошкільні дитячі заклади), зонах впливу автомагістралей, на берегах водойм, на межі санітарно-захисних зон підприємств, полігонів твердих побутових відходів, тощо.

Впродовж 2023 року проведено 556 досліджень ґрунту за санітарно-хімічними показниками, з них у житловій забудові – 254 дослідження, відхилень від гігієнічних регламентів, встановлених наказом МОЗ України від 14.07.2020 №1595 «Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», не виявлено.

На відповідність дод.14 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» Центром проведено 278 досліджень грунту за мікробіологічними показниками, з них 7 проб (2,5%) - не відповідали встановленим гігієнічним нормативам (м. Черкаси, Канівський район).

За паразитологічними показниками проведено 983 дослідження, в 21 пробі (2,1%) – виявлено наявність життєздатних форм геогельмінтів, зокрема у межах житлової забудови м. Умань та Уманського району.

Про результати досліджень поінформовано керівників підприємств, організацій та голів територіальних громад для прийняття відповідних управлінських рішень.

Центр продовжує моніторинг якості ґрунту в області.