water-is-poured-into-a-glass 222185-414 

За період із 23 до 27 січня 2023 року Державною установою «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» в рамках проведення моніторингових досліджень за якістю та безпечністю питної води, що подається населенню, із джерел централізованого водопостачання відібрано та досліджено 147 проб питної води. Відхилень від нормативів ДСанПіНу 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" не виявлено.

Центром налагоджено постійний обмін інформацією з підприємствами питного водопостачання для отримання оперативних даних щодо стану води поверхневих та підземних джерел водопостачання, якості та безпечності питної води, що надходить у систему питного водопостачання.

 Будь-яких ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із питною водою, на території області не зареєстровано.

Центр продовжує щоденний моніторинг за якістю та безпечністю питної води в області.