Всесвітній тижневик обізнаності з протимікробними засобами (18-24 листопада 2021 р.)

Друк
PDF

Законодавство України щодо протимікробних засобів

Протимікробні або дезінфекційні засоби (препарати) застосовуються при проведенні дезінфекційних робіт (заходів) щодо знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб (дезінфекція) та їх переносників – комах (дезінсекція) і гризунів (дератизація).

Відповідно до абзацу 3 ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 24.02.1994 року            № 4004 – ХII, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Порядок проведення профілактичних, поточних і заключних дезінфекційних заходів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я (МОЗ України), з урахуванням особливостей збудників інфекційних хвороб, факторів передачі інфекції тощо, відповідно до ст. 33 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 06.04.2000 року № 1645 – III (далі Закон № 1645 – III).

Дезінфекційні засоби (препарати), що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів є засобами медичного призначення і підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації в порядку, встановленому ст. 34 Закону № 1645 – III, діючої постанови Кабінету Міністрів України 03.07.2006 № 908 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів (п. 3)».

Державна реєстрація (перереєстрація) цих засобів проводиться на підставі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи (далі – експертиза), де кожен дезінфекційний препарат повинен відповідати медичним критеріям безпеки, встановленими державними санітарними правилами і нормами: ДСанПіН 8.8.1.002-98 «Гігієнічна класифікація пестицидівза ступенем небезпечності» та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» і державних санітарних правил (ДСП) 8.8.1.2.002 «Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві».

Після позитивного висновку зазначеної експертизи дезінфекційний препарат заноситься в МОЗ України до державного Реєстру дезінфекційних засобів, дозволених до застосування в Україні.

ДУ «Черкаський ОЦКПХ МОЗ», відповідно до пункту 3.37 Статуту, затвердженого наказом МОЗ України 02.06.2021 № 1103, проводить заключні, поточні та профілактичні дезінфекційні заходи. Для забезпечення їх проведення необхідні дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні препарати.

Установа визначає у своїй потребі та в розрахунках до кошторису придбання дезінфекційних засобів за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» при складанні плану закупівель, відповідно до державного класифікатора ДК 021:2015, визначенні коди: інсектициди – 24452000-7; виключно дезінфекційні засоби – 24455000-8; родентициди (дератизаційні засоби) – 24456000-5.

dezzas2

При проведенні заключної дезінфекції в осередках інфекційних хвороб наша установа застосовує дезінфекційний препарат «Дезанол хлор», що входить до Реєстру дезінфекційних засобів, дозволених до застосування в Україні, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.09.2020 № 12.2-1-5/21301, термін дії до 16.09.2025. Сертифікат якості препарату дійсний до січня 2025 року, термін придатності становить 5 років з дати виготовлення засобу.

Дезінфекційні заходи в осередках інфекції проводяться на режимах, відповідних до методичних вказівок МОЗ України «Про застосування дезінфекційного засобу «Дезанол хлор»…» від 23.07.2015 № 578-2015, з урахуванням особливостей збудників інфекційних хвороб та факторів передачі інфекції.

Отже дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні препарати відносяться до засобів медичного призначення, що застосовуються для знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб та їх переносників – синантропних комах і гризунів.

 

Завідувач відділу дезінфектології                                        С. Гончаров