myshka30082019.pngttt30082019.jpg

Відповідно до частини другої ст. 18 Закону України «Про забезпечення захисту населення від інфекційних хвороб» № 1645-III(далі-Закон № 1645-III) юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи надані в користування, здійснюють інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів та комах.

Дитячі дошкільні, навчальні та лікувально-профілактичні заклади, на підставі нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України (далі-МОЗ України), є об’єктами підвищеної епідемічної небезпеки і проведення в них зазначених заходів обов’язкове.

Профілактична дезінфекція, дезінсекція та дератизація – основа неспецифічної профілактики таких особливо небезпечних інфекційних хвороб як туляремія, лептоспіроз та сказ. Епізоотологічний прогноз в області на весну – літо, осінь – зиму 2019 року, стосовно зазначених інфекцій, визначений як несприятливий.

Профілактичні дезінфекційні заходи, відповідно ст. 33 Закону № 1645-III, проводяться спеціалізованими підрозділами установ і закладів до яких належить державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі - ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України») та суб’єктами підприємницької діяльності на підставі відповідних договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

Порядок проведення дезінфекційних заходів встановлюється МОЗ України з урахуванням особливостей збудників інфекційних хвороб, факторів передачі інфекції тощо.

Роботи з дезінфекції, дезінсекції та дератизації приміщень і відкритих територій входять до «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», затвердженого діючим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512.

На підставі ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» № 4004-XII, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Тому зазначені заходи відносяться до медичної практики, що як вид господарської діяльності, відповідно ст. 7.15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VШ, підлягає ліцензуванню.

ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України» (надалі - Центр) має ліцензію МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема, за спеціальністю дезінфекційна справа та за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: медико-профілактична справа,   лабораторна справа (гігієна), що дає їй право надавати суб’єктам господарювання послуги із дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

Завідувач відділення дезінфектології Центру Гончаров С.М. пройшов навчання і отримав Сертифікат з курсу «Інтегровані системи захисту об’єктів від шкідників (integratedpestmanagement «IPM»)», згідно ISO 22000 та вимог EN16636:2015, IDT (ДСТУ EN 16636:2015) «Послуги щодо боротьби зі шкідниками. Вимоги та компетенції», що дає право установі, на підставі договорів, приймати участь у проведенні операторами ринку харчових продуктів (суб’єктами господарювання)зазначеної результативної боротьби із шкідниками і гризунами.

Свої послуги Центр та його підрозділи у містах і районах області, відповідно до основної діяльності, надають за цінами, затвердженими наказом ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України» 27.06.2019 № 205 та введеними в дію з 01.07.2019 року:

п/п

Назва послуги

Одиниця

виміру

Вартіст

без ПДВ

(грн..)

7.1.1

Дезінфекція поверхонь приміщень, транспортних засобів тощо (за 1 обробну)

м. кв.

1,43

7.2.1

Дезінсекція у приміщеннях (у договорі на 1 рік)

м. кв.

2,16

7.2.2

Дезінсекція у приміщеннях (разова заявка на 1 обробку)

м. кв.

1,02

7.3.1

Дератизація у будинках і спорудах (у договорі на 1 рік)

м. кв.

1,80

7.3.2

Дератизація у будинках і спорудах (разова заявка на 1 обробку)

м. кв.

0,49

Надання безкоштовних консультацій

Гарантія якості виконаних робіт

Завідувач відділення дезінфектології Центру

Гончаров Сергій Миколайович

Контактні телефони: (0472) 31-27-91; (098) 892 42 58