На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України від 29.05.2018р. №784/1012 «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу», Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» атестована Державною службою України з питань праці на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць за умовами праці, та внесена в Інформаційний перелік лабораторій за №58 12.12.2018р., який розміщений на сайті: http://dsp.gov.ua/informatsiia-pro-atestovani-laboratorii/  (переглянути перелік).

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

З питань проведення досліджень з метою атестації робочих місць звертайтесь за тел.:

(0472)36-07-11 - лікар з гігієни праці Черепанов Микола Миколайович;

(0472)35-65-67 - завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Кириленко Оксана Олександрівна;

та письмово: 18005, м. Черкаси, вул. Волкова, З.