Результати моніторингу стану атмосферного повітря у м. Черкаси та його вплив на здоров’я населення

Друк
PDF

хоменко.jpgВпродовж 2016 року у м. Черкаси Черкаським міським відділенням ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України» досліджено 1920 проб атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих, максимально разових концентрацій (далі –ГДК) виявлено у 128 (6,7%) пробах. За вмістом оксиду вуглецю досліджено 560 проб, перевищення ГДК виявлено у 64 (11,4%) пробах у 1,4 рази, формальдегіду 336 – 64 (19,1%) в 1,3 рази, пилу - 64 проби, діоксиду сірки - 72, діоксиду азоту - 556, ароматичних вуглеводнів - 18, фенолу - 4, аміаку - 184, сірководню - 4, сірчаної кислоти - 28, відхилень від встановлених нормативів не виявлено.

Поза цим, за 12 місяців фахівцями санітарно-гігієнічної лабораторії ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України» досліджено 228 проб атмосферного повітря, перевищення ГДК, максимально разових концентрацій виявлено у 3 (1,3%) пробах. Спостерігалося перевищення ГДК у 2,96 рази за вмістом пилу.

Атмосферне повітря м. Черкаси найбільше забруднюється автотранспортом та промисловими підприємствами.

Оксид вуглецю, або як його ще називають - « чадний газ» утворюється в процесі спалювання органічного палива, насамперед у двигунах внутрішнього згоряння. Найбільш висока концентрація спостерігається на вулицях і площах міст з інтенсивним рухом, особливо на перехрестях. Висока концентрація у повітрі призводить до фізіологічних змін в організмі людини, а концентрація більш 750 мг/м3 — до смерті. Оксид вуглецю легко з’єднується з гемоглобіном крові, утворюючи карбоксигемоглобін.  Наявність оксиду вуглецю в організмі стає причиною скарг на головний біль, запаморочення, порушення сну, зниження пам'яті й уваги, задишку, біль у ділянці серця, в окремих випадках можуть бути навіть летальні випадки.

Формальдегід - безбарвний, легкозаймистий газ, якому властивий особливий гострий запах. Джерелами антропогенного надходження формальдегіду у навколишнє середовище – хімічні підприємства, виробництво меблів, полімерів та будівельних матеріалів, проте найбільше його надходить у повітря з відпрацьованими газами автотранспорту. Найчастіше формальдегід спричиняє подразнення носа та очей (пекучість, свербіж, біль у горлі, сльозотечу), негативно впливає на шкіру, печінку, нирки, вражає центральну нервову систему.

За даними державної статистичної звітності впродовж 2013 – 2015 років інтенсивні показники загальної захворюваності всього населення м. Черкаси дещо зменшилися з 554 742 випадків до 530 641. В структурі загальної захворюваності  перше місце займають хвороби системи кровообігу, але з кожним роком вони мають тенденцію до зменшення. Так, впродовж 2013 – 2015 років число випадків зменшилося з 162 560 до 156 656.  Друге рангове місце посідають хвороби органів дихання. Проте, за останні роки кількість випадків цих хвороб також дещо зменшилася з 104 841 до 94 116, окрім бронхіальної астми (рівень захворюваності зріс з 1688 до 1698), що не останню чергу може бути спричинене забрудненням атмосферного повітря.

Стан атмосферного повітря надзвичайно важливе та болюче питання для населення м. Черкаси, тому моніторингові дослідження ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України» будуть продовжені і у 2017 році.