m Аналіз результатів досліджень фізичних факторів в області за 10 місяців 2018 р.

Аналіз результатів досліджень фізичних факторів в області за 10 місяців 2018 р.

Друк

рабдбезп17.10.jpgФахівцями Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'яУкраїни» протягом 10 місяців 2018 року проводився моніторинг за впливом фізичних факторів на населення (шум, вібрація, параметри мікроклімату, освітленість, електромагнітне та іонізуюче випромінювання тощо).

В області виконано понад 9,5 тис. досліджень фізичних факторів, зокрема: 916 - шуму, 357 – вібрації, 69–електромагнітного випромінювання, 2165 - освітленості та 4102 параметрів мікроклімату на об’єктах промислового, сільськогосподарського, комунального призначення та в зоні впливу об’єктів на умови проживання населення.

За результатами моніторингу встановлено перевищення гранично-допустимих рівнів шуму (26%), вібрації (26%), електромагнітного поля (4%) та (22%) не відповідають параметрам мікроклімату.

Водночас проведено 1085 вимірів радіаційного фону. Перевищень гранично-допустимих рівнів не виявлено.

За результатами досліджень власникам та керівникамоб’єктівнаданівідповіднірекомендаціїщодополіпшення стану об’єктів.

Дане питаннязнаходиться на контролі лабораторії електромагнітнихполів та іншихфізичнихфакторівДержавної установи «Черкаськийобласнийлабораторний центр Міністерстваохорониздоров'я  України», а лабораторниймоніторинг буде проводитись і в подальшому.