m Соціально-гігієнічний моніторинг

Соціально-гігієнічний моніторинг

1. Атмосферне повітря

2. Питна вода

3. Безпечність та якість харчових продуктів

4. Грунт

5. Фізичні фактори, електомагнітні поля

6. Радіаційний фон

Результати моніторингу якості води поверхневих водойм за 10 місяців 2017 року

Друк

Відповідно до Плану моніторингових досліджень на 2017 рік Державна установа "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" здійснює постійний лабораторний моніторинг води поверхневих водойм у 92 контрольних створах та у місцях водокористування населення.

За 10 місяців 2017 року з поверхневих водойм досліджено 496 проб води за санітарно-хімічними, 680 – за мікробіологічними та 494 – за паразитологічними показниками. Відхилення від встановлених нормативів виявлено у 45 (9,1%) пробах за санітарно-хімічними показниками та 155 (22,7%) - за мікробіологічними. За паразитологічними показниками відхилень не виявлено.

Лабораторний центр продовжує моніторинг забруднення води поверхневих водойм.

Результати моніторингу якості води поверхневих водойм за 9 місяців 2017 року

Друк

вода9міс17.jpgВідповідно до Плану моніторингових досліджень на 2017 рік Державна установа "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства  охорони здоров’я  України" здійснює постійний лабораторний моніторинг води поверхневих водойм у 92 контрольних створах та у місцях водокористування населення.

За  9 місяців  2017 року з водойм І категорії досліджено 42 проби води за санітарно-хімічними та 78 – за мікробіологічними показниками. Відхилення від встановлених нормативів виявлено у 6 (7,7%) пробах за мікробіологічними показниками.

Із водойм ІІ категорії досліджено 437  проб  річкової води за санітарно - хімічними та 561 – за мікробіологічними показниками. Не відповідало встановленим нормативам 43 (9,8%) проби за санітарно-хімічними та  139 (24,7 %)  -  за мікробіологічними показниками.

Питома вага проб води водойм  з відхиленнями від встановлених нормативів  за санітарно – хімічними показниками (переважно – інтенсивність запаху, забарвленість, вміст суспензованих речовин, заліза, аміаку, хімічне споживання кисню) перевищувала середньообласний показник в Золотоніському, Уманському, Чорнобаївському та Кам’янському районах, за мікробіологічними (індекси лактозопозитивної кишкової палички, колі - фагів)  – в м. Сміла, Кам’янському, Катеринопільському та Золотоніському районах.

Лабораторний центр продовжує моніторинг забруднення води поверхневих водойм.

Аналіз роботи щодо попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей за ІV квартал

Друк

19012018.jpgЗ метою попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей щорічно здійснюється лабораторний моніторинг вмісту нітратів у воді нецентралізованих джерел водопостачання, зокрема колодязів та каптажів, вода з яких використовується для споживання дітьми віком до 3-х років.

За санітарно - хімічними показниками в Україні досліджено 3479 проб питної води з громадських колодязів,   з них не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам за вмістом нітратів – 580, в.т.ч 194 за вмістом нітратів, з них 38 проб  у Черкаській області, за мікробіологічними показниками досліджено – 2647 проб, з них не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам – 636, з них 5 у Черкаській області.

Обстежено  7962 індивідуальних колодязів, з них 2028 не відповідають вимогам санітарного законодавства.

Досліджено за санітарно-хімічними показниками – 9783 проби питної води , зокрема  43 проби у Черкаській області,  не відповідає гігієнічним нормативам за вмістом нітратів - 1662,  5 проб у Черкаській області, за мікробіологічними показниками досліджено 2094 проби, з них не відповідає санітарно-гігієнічним нормативам – 453.

За результатами проведених досліджень власникам колодязів і каптажів постійно надаються рекомендації щодо приведення їх у відповідність до діючих вимог та умов безпечного водокористування. Органам місцевого самоврядування направляються рекомендації щодо правил проведення очистки джерел нецентралізованого водопостачання та знезараження.

Фахівцями  Держаної установи "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"» із зазначеного питання постійно проводиться санітарно - освітня робота. Зокрема, проведено 12 виступів по радіо, підготовлено та опубліковано 14 матеріалів у ЗМІ, прочитано понад 90 лекцій та здійснюється систематичне висвітлення на VEB-сайті.

Моніторинг вмісту нітратів у воді джерел нецентралізованого водопостачання буде продовжено  і у 2018 році. 

Результати моніторингу якості води поверхневих водойм за 8 місяців 2017 року

Друк

13092017.jpgВідповідно до Плану моніторингових досліджень на 2017 рік Державна установа "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я  України" здійснює постійний лабораторний моніторинг якості води поверхневих водойм у 92 контрольних створах та у місцях водокористування населення.

Впродовж 8 міс. 2017 року із водойм досліджено 398 проб води за санітарно-хімічними, 536 – за мікробіологічними та 355 – за паразитологічними показниками. Не відповідало встановленим нормативам 34 (8,5%) проб за санітарно-хімічними та 87 (16,2 %)  -  за мікробіологічними показниками. Відхилень за паразитологічними показниками не виявлено.

Державна установа "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" продовжує моніторинг якості води поверхневих водойм.

Результати моніторингу якості питної води в області за 2017 рік

Друк

10012018іл.jpgВідповідно до Плану моніторингових досліджень на 2017 рік Державна установа "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я  України" за 12 місяців  2017 року із джерел та мереж централізованого водопостачання досліджено 2145 проб питної води за санітарно-хімічними та 3156 проб - за мікробіологічними показниками.  Гігієнічним вимогам не відповідали 143 (6,7%) та 158 (5,0%) проб відповідно.

Питома вага проб питної води з відхиленнями від гігієнічних вимог за санітарно – хімічними показниками ( переважно – забарвленість, загальна жорсткість, вміст заліза, марганцю) перевищувала середньообласний показник в Золотоніському, Катеринопільському та Тальнівському районах, за мікробіологічними (загальне мікробне число, коліформи) – в Жашківському, Звенигородському  та Уманському районах.

Із джерел нецентралізованого водопостачання (приватні та громадські свердловини і колодязі) досліджено 1308 проб питної води за санітарно-хімічними показниками та 1379  проб – за мікробіологічними.  

Гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними показниками не відповідали  368 (28,1%) проб (переважно за вмістом нітратів та загальною жорсткістю
 у приватних колодязях) та 166 (12,0%) - за мікробіологічними показниками.

Вище середніх по області виявлено проб з відхиленнями за санітарно – хімічними показниками в Уманському, Жашківському та  Звенигородському районах, за мікробіологічними – Уманському, К-Шевченківському  та Кам’янському  районах.

Вміст нітратів у питній воді криниць, перевищував обласний показник  в Городищенському,  Звенигородському  та Жашківському  районах.

Результати моніторингу доведено до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для застосування відповідних заходів щодо покращення  якості питної води. 

шаблоны joomla 2.5 здесь
темы Wordpress
music-xpert.
Интересные мини игры.