Науково-практична робота

Медико-гігієнічна оцінка води поверхневого джерела централізованого водопостачання м. Черкаси

Друк

Бондаренко Ю.Г., Джулай О.С., Рябовол В.М., Хоменко О.А., Коханій О.А. Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Висвітлена проблема використання р. Дніпро, зокрема Кременчуцького водосховища як джерела поверхневого централізованого водопостачання, пошук нових методів знезаражування та оброблення води, створення єдиної системи моніторингу та вплив показників якості води на організм людини.

Медико-гігієнічна оцінка води поверхневого джерела централізованого водопостачання м. Черкаси

Науково - практична робота

Друк

naukovoprakt.jpgНауково - практична сторінка присвячена питанням систематичного інформування населення, фахівців Державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" про найновіші досягнення у сфері профілактичної медицини, про досвід і перспективи профілактики інфекційних та соматичних, в тому числі професійних захворювань; висвітлення новітніх даних про дослідження об'єктів довкілля (питна вода, вода водоймищ, атмосферне повітря та повітря робочої зони, грунт, продукти харчування), як за санітарно – гігієнічними так і мікробіологічними показниками; об’єднання зусиль українських науковців та лікарів у розробці та впровадженні нових методів профілактичної медицини.

Сторінка призначена для оглядових та оригінальних статей, які охоплюють різні галузі профілактичної медицини.

В ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" працює Бондаренко Ю.Г. та Джулай О.С. які мають наукові ступені кандидатів медичних наук, вчені звання доцентів, обрані членами-кореспондентами Міжнародної Академії наук екології, безпеки людини і природи (МАНЕБ).

Детальніше...