Медико-гігієнічна оцінка води поверхневого джерела централізованого водопостачання м. Черкаси

Друк

Бондаренко Ю.Г., Джулай О.С., Рябовол В.М., Хоменко О.А., Коханій О.А. Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Висвітлена проблема використання р. Дніпро, зокрема Кременчуцького водосховища як джерела поверхневого централізованого водопостачання, пошук нових методів знезаражування та оброблення води, створення єдиної системи моніторингу та вплив показників якості води на організм людини.

Медико-гігієнічна оцінка води поверхневого джерела централізованого водопостачання м. Черкаси

Науково - практична робота

Друк

naukovoprakt.jpgНауково - практична сторінка присвячена питанням систематичного інформування населення, фахівців Державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" про найновіші досягнення у сфері профілактичної медицини, про досвід і перспективи профілактики інфекційних та соматичних, в тому числі професійних захворювань; висвітлення новітніх даних про дослідження об'єктів довкілля (питна вода, вода водоймищ, атмосферне повітря та повітря робочої зони, грунт, продукти харчування), як за санітарно – гігієнічними так і мікробіологічними показниками; об’єднання зусиль українських науковців та лікарів у розробці та впровадженні нових методів профілактичної медицини.

Сторінка призначена для оглядових та оригінальних статей, які охоплюють різні галузі профілактичної медицини.

В ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" працює Бондаренко Ю.Г. та Джулай О.С. які мають наукові ступені кандидатів медичних наук, вчені звання доцентів, обрані членами-кореспондентами Міжнародної Академії наук екології, безпеки людини і природи (МАНЕБ).

 

20180220_090851.jpgБондаренко Юрій Георгійович  лікар з гігієни праці відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень, захистив дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка сумарного надходження нітратів харчових продуктів та питної води в організм дітей раннього віку», яка є актуальною і в даний час.

Бондаренко Ю.Г. особисто та в співавторстві підготував більше 130 наукових і методичних публікацій зокрема:
- монографія «Эколого-гигиенический мониторинг пищевых токсикантов»;
- практикум «Теоритично-методичні основи екологічного аналізу стану систем водопостачання та водовідведення»;
- «Довідник гігієнічних та екологічних нормативів в об’єктах довкілля».
- видання «Біологічні засоби захисту рослин»;

Значна кількість публікацій присвячена питанням оцінки впливу ризиків забруднювачів атмосферного повітря на стан здоров’я населення та ін.

Є керівником  2-х дисертацій  кандидатів наук.

 

20180220_120541.jpgДжулай Олександр Сергійович  завідувач відділення епідеміологічних досліджень,  на здобуття вченого ступеню кандидат медичних наук захистив дисертацію на тему «Вивчення причин захворюваності на кір щеплених і факторів впливаючих на тривалість і напруженість післявакцинального коревого імунітету». Більшість положень і висновків роботи є актуальними на даний час.

Джулай О.С. є автором 15 методичних посібників та більше 100 науково-практичних робіт епідеміологічного спрямування, за останні роки спільно з коллегами лікарями епідеміологами Кіяницею В.В. та  Карою Є.Р., підготовлено та надруковано в наукових журналах 7 науково-практичних робіт, повязаних з вивченням впливу параметрів і факторів зовнішнього середовища на рівень інфекційної захворюваності та особливостями епідемічного процессу при різних інфекційних хворобах, а також з проблемами внутрішньо-лікарняних інфекцій.


ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" плідно співпрацює з Харківською медичною академією післядипломної освіти, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Одеським науково-дослідним інститутом медицини транспорту, комітетом з регламентації хімічних речовин МОЗ України та Черкаським державним технологічним університетом та ін..

Розроблені та впроваджені в практику роботи  ДУ «Черкаський ОЛЦ  МОЗ України» та інших лікувально-профілактичних  закладів області, алгоритм дій з проведенням протиепідемічних і профілактичних заходів та лабораторної діагностики основних інфекційних та соматичних захворювань, стандартизовані показники, методологія сезонного моніторингу захворюваності на грип, гострі респіраторні і кишкові інфекції та об'єктів довкілля.

Проводиться щомісячний та щорічний аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації  в області. Матеріали в друкованому та графічному форматі розміщуються на офіційному сайті установи.

Науково-практичні розробки  та їх впровадження в практику роботи  установи сприяють підвищенню рівня протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів, поліпшення ефективності протиепідемічної і профілактичної роботи, направленої на зміцнення здоров’я населення області.

шаблоны joomla 2.5 здесь
темы Wordpress
music-xpert.
Интересные мини игры.