m Про результати лабораторного моніторингу за впливом підприємств ПрАТ « Миронівський хлібопродукт» на

Про результати лабораторного моніторингу за впливом підприємств ПрАТ « Миронівський хлібопродукт» на

Друк
PDF

_птах.jpgВідповідно до Плану моніторингових досліджень, затвердженого Черкаською обласною державною адміністрацією 10.01.2019. та на виконання протоколу від 26.09.2019 №1 засідання робочої групи Черкаської обласної державної адміністрації з питань екологічної діяльності приватного акціонерного товариства (далі - ПрАТ) «Миронівський хлібопродукт», ПрАТ «Миронівська птахофабрика» та дочірнього підприємства (далі – ДП) «Перемога Нова», Державною установою "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" здійснюються лабораторні дослідження атмосферного повітря, питної води, води водойм та ґрунтів.

На ПрАТ «Миронівська птахофабрика» с. Степанці, Канівського району за період 2018-2019 років проведено 1998 лабораторних досліджень атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони виробничих об’єктів, послідосховища та станції біологічної очистки на вміст оксидів азоту, ангідриду сірчистого, пилу, аміаку, сірководню, формальдегіду, перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

Із систем та мереж питного водопостачання досліджено 70 проб питної води за санітарно-хімічними та 73 проби – за мікробіологічними показниками, відхилення виявлені у 15 (21,4%) пробах ( вміст заліза, смак та присмак) та 18 (10,9%) пробах ( загальні коліформи) відповідно.

За результатами досліджень 8 проб води р. Росава за санітарно-хімічними показниками, які щоквартально відбираються у контрольних створах вище та нижче місця скиду стічних вод комплексу з переробки курчат – бройлерів та 6 проб - за мікробіологічними, виявлені відхилення (08.10.2019) у 1 випадку (вище та нижче місця скиду стічних вод за індексом лактозопозитивної кишкової палички). За санітарно – хімічними показниками відхилень не виявлено.

Лабораторним центром досліджено 106 проб ґрунту відібраних на межі санітарно-захисних зон виробничих об’єктів та послідосховища підприємства, перевищень гранично допустимих концентрацій за вмістом нітратів не виявлено.

Проведено 2919 досліджень атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон бригад ДП «Перемога Нова» у с. Будище, Черкаського району, перевищень максимально разових, гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (аміак, оксиди азоту, пил, фенол, оксид вуглецю, сірчистий ангідрид) не виявлено.

Із джерел і мереж питного водопостачання виробничих об’єктів ДП «Перемога Нова» досліджено 200 проб питної води за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками, відхилення виявлені у 15 (7,5%) пробах за санітарно-хімічними показниками (вміст заліза, марганцю та загальна жорсткість). Відхилень за мікробіологічними показниками не виявлено.

Результати моніторингу були розглянуті 11.12.2019. на засіданні робочої групи Черкаської обласної державної адміністрації з питань екологічної діяльності ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», ПрАТ «Миронівська птахофабрика» та ДП «Перемога Нова».

шаблоны joomla 2.5 здесь
темы Wordpress
music-xpert.
Интересные мини игры.